Historia

Vid Kristianstadsslätten, kring Helge å, vittnar högar och rösen om att Kristianstad bebotts av människor sedan stenåldern samt att bosättningarna blev fler under brons- och järnåldern.

Kristianstad under förhistorisk tidVid Kristianstadsslätten, kring Helge å, vittnar högar och rösen om att Kristianstad bebotts av människor sedan stenåldern samt att bosättningarna blev fler under brons- och järnåldern.1600-talet


Den danske kungen Christian IV grundar Kristianstad år 1614 och staden blir snart ett starkt fäste mot angrepp från Sverige.
När Skåne så småningom blir svenskt förlorar Kristianstad sin betydelse som gränsfästning men kommer ändå att spela en stor roll under de skånska krigen, då fästningen mellan 1676 och 1678 tillhör Danmark.
1612 förstördes köpstaden Vä genom en brand. Efter det ersatte man Vä med en helt ny stadsanläggning som skulle komma att bli en stark fästning.1700-talet


Under åren 1719 och 1720 delades Skåne in i två län och Kristianstad utsågs till residensstad i ett av dem.
Handeln går lysande och likaså sjöfarten då Åhus får en stor betydelse inom det skånska sjölivet. Dessutom blir Kristianstad mycket betydelsefull som militärstad. 1748 görs ombyggnader vid fästningarna för att skapa södra Sveriges viktigaste depåfästning.1800-talet


I början av detta århundrade börjar Kristianstad mista sin betydelse som fästning och 1847 bestäms det att Kristianstad inte längre räknas som fästning. Vallarna raseras nästan helt och vallgravarna fylls igen. Kanalen som en gång delade staden i två delar fylls igen 1873. 1861 får Kristianstad sin första industri; ett gjuteri med mekanisk verkstad med stor produktion av bland annat järnvägsvagnar, lokomotiv och ångbåtar. Strax därefter startade betydande industrier som Hvilans mekaniska verkstad och Skånska Yllefabriken. 1865 blir Kristianstad något av en knutpunkt i järnvägsnätet med sju nya järnvägslinjer och under slutet av 1800-talet bygger man bland annat järnvägsstationen, rådhuset och stadshuset.1900-talet


Inflyttningarna till Kristianstad ökade och skapade därmed ett större behov av bostäder, vilket kunde lösas genom utbyggnad av de slutna stadskvarteren från sekelskiftet. Mellan 1930 och 1960 dubblas antalet invånare i Kristianstad; från
ca 14 000 till 28 000. Flera stora arbetsplatser läggs ner vilket skapar stora förändringar. Dessutom läggs Kristianstads två regementen ner 1994.
Sedan 1980-talet har det blivit allt viktigare att bevara Kristianstads natur- och kulturmiljöer. Mycket viktigt är bevaringen av Kristianstads vattenrike, ett våtmarksområde med unika omgivningar.