Tegnérmuseet

Stora Gråbrödersgatan 11 • Lund

Esaias Tegnér var under 1700- och 1800-talen en av de mest ansedda författarna i Sverige. Under flertalet år levde och verkade Tegnér i Lund, där han bodde i en korsvirkesgård tillsammans med sin familj. 

En tid efter att författaren lämnat Lund, då han blivit vald till biskop på annan ort, låg ett rivningshot över korsvirkesgården på Stora Gråbrödersgatan. Gården räddades dock undan rivning och i dag ryms här ett museum där Tegnérs hem återskapats i största möjliga mån.

Tipsa oss om ändringar. Kontakta [email protected]

Liknande aktiviteter i Lund

Liknande aktiviteter nära Lund - inom 50km

Aktuellt på Tegnérmuseet