Sveriges lägsta punkt

Lägsta Punkten • Kristianstad

Runt om i Kristianstad finns drygt 20 besöksplatser som utgör en del av Vattenriket. Sveriges Lägsta Punkt är en av dem.

I vad som tidigare var en vik i Hammarsjön ligger i dag landets lägsta markpunkt. På den tidigare sjöbotten - hela 2,32 meter under havsytan - går det att besöka den absolut lägsta punkten i Sverige.

Det var under mitten av 1800-talet som en brittisk ingenjör lät bygga en vall rakt över viken och pumpa bort allt vatten med syfte att komma åt mer åkermark. Vattnet forslades ut i Hammarsjön med hjälp av ångmaskiner och flera meter långa arkimedesskruvar. En av skruvarna finns i dag utställda vid vallen nära Ekenabben.

På Sveriges lägsta punkt finns en mätställning som visar hur hög vattennivån hade varit om vallen aldrig byggts.

Tipsa oss om ändringar. Kontakta [email protected]

Aktuellt på Sveriges lägsta punkt