20-22
Nov 2015
Kristianstad University College Kristianstad

LAN

KiNG har tidigare haft flera LAN och vi tänker fortsätta med denna tradition!
Alla är välkomna att delta, Aulan (6-315) är hyrd för spelande.

Det handlar inte om att vara duktig, det handlar om att ha roligt!

Vi fixar lanplats, turneringar, internet, bakgrundsmusik och massor annat!
Massor av info kommer upp här i beskrivningen, Läs nedan!!!

Pris:
Helgpass: 50 kronor för kårmedlem, 75 kronor för icke kårmedlem
24h pass (18:00-18:00): 30 kronor för kårmedlem, 40 kronor för icke kårmedlem.

Vi kommer ha plats för 52 PC-spelare, omkring 10 konsol-spelare, och ungefär 20 brädspelare
Om du vill säkra en plats, fyll i följande formulär:
http://goo.gl/forms/fxHQgj43fz
Betalning kan du göra i förhand på kåren eller väl på plats när vi öppnar.

Du kan även komma dit på plats och köpa en biljett.

Betalning sker på Kåren, då behöver namn och födelsedatum, samt vad för biljett. Du kan betala med kort eller kontant.
Väl på plats tar vi endast emot kontant eller Swish (du måste visa din telefon att du har fört över).
-----------------------------------------------------------------------------

Spel.
Alla får ju såklart spela vad de vill, men roligast är att spela med andra deltagare på LANet.

Titlar på spel som vi har med:
Call of Duty 2
Counter Strike 1.6
Warcraft 3 Frozen Throne
Minecraft
Open Arena
Diablo II
Worms

Vi kommer att fixa med rätt versioner av spel på plats.

Vi kommer ha konsollspel, som du kan spela på!
Även tillgång till brädspel/sällskapsspel!
-----------------------------------------------------------------------------

Turneringar.
Turneringar kommer självfallet att genomföras, med priser!
Fredag 21:00 - Street Fighter X Tekken
Lördag 12:00 - Minecraft
Lördag 21:00 - CoD 2
Söndag 12:00 - Need for Speed: Underground 2

-----------------------------------------------------------------------------

Servrar.
Vi kommer att hålla uppe ett par servrar i bland annat i samma spel som turneringarna kommer vara.
Vi kommer även ha en server för Mumble, så att alla kan prata inom lagen.

-----------------------------------------------------------------------------

Internwebb och musik.
Vi kommer hålla uppe en internwebb för er under LANet, där kan ni läsa massor av information och se hur det går med turneringar och spel servrar och så vidare.
Bakgrundsmusik kommer förekomma, privata högtalare undanbedes.
Kolla upp era platser. Vissa kommer sitta nära högtalare och kommer ha en högre volym en andra.

-----------------------------------------------------------------------------

LAN och sovsal.
Plats är 6-315 (miniaulan/hörsalen) på Högskolan Kristianstad.
Eftersom det vi är i skollokaler, är all alkohol förbjuden på plats.

Sovsalen kommer att vara i samma lokal, på "loftet"

-----------------------------------------------------------------------------

Internet.
Internet kommer att finnas! Men kommer inte vara det starkaste. Internet fixat för att alla ska kunna kolla facebook, mail och liknande, inte spelas på.

Det är trots allt ett LOKAL AREA NETWORK och inte ett "distans network".

-----------------------------------------------------------------------------

Utrustning.
Exempel på utrustning att själv ta med sig är som följer:
•Dator
•Skärm
•Datormus
•Musmatta
•Tangentbord
•Headset
•Ethernetkabel med tillräcklig längd för vald plats
•Strömsladdar
•Gärna eget förgreningskontakt

Markera gärna ut namn på alla saker så risk att man får med sig fel saker.

Kolla upp vilken längd på Ethernetkabel som behövs. Bortersta platserna har ungefär 5 meter till switch.

-----------------------------------------------------------------------------

Kiosk.
Vi kommer att ha en kiosk där vi kommer att sälja saker som till exempel kaffe, energidricka och mat.
Mer info om kiosken och mat kommer upp senare.

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

English:
KiNG has held several LANs and we plan to continue this tradition!
All are welcome to participate, the aula (6-315) is rented for gaming.
It is not about being good, it's about having fun!
We fix with lanplace, tournaments, Internet, background music, and lots more!
Lots of info coming up here in the description, read below !!!

Price:
Weekendticket: 50 SEK for member in student union, 75 SEK if not a member
24h ticket (18:00-18:00): 30 SEK for member in student union, 40 SEK if not a member.

We will have room fo 52 PC-players, about 10 console-players, and around 20 boardgames-player.
If you wish to guarantee a seat, fill in the following form:
http://goo.gl/forms/fxHQgj43fz
You can pat either on student union, or at place when we open.

You can also come the LAN at place and buy a ticket.

You can pay for the ticket on Student union, then you need to tell your name, date of birth and what ticket you have. You can pay by card or cash.
At place, we only allow cash or wish (you need to show your phone that you transfered).
-----------------------------------------------------------------------------

Games.
Everyone get of course to play what they want, but the most fun is to play with other participants in the LAN.

Titles of games we will have with us:
Call of Duty 2
Counter Strike 1.6
Warcraft 3 Frozen Throne
Minecraft
Open Arena
Diablo II
Worms

We will fix the correct versions of the game on the spot.

We'll have some console games, that you can play on!
As well as some boardgames!
-----------------------------------------------------------------------------

Tournaments.
Tournaments will obviously be implemented, with prices!
Fredag 21:00 - Street Fighter X Tekken
Lördag 12:00 - Minecraft
Lördag 21:00 - CoD 2
Söndag 12:00 - Need for Speed: Underground 2

-----------------------------------------------------------------------------

Servers.
We will host a couple of servers including in the same game as the tournament will be.
We will also have a server for Mumble, so that everyone can talk within their team.

-----------------------------------------------------------------------------

Intranet and music.
We will keep up an intranet for you under the loan, which you can read lots of information and see how it goes with tournaments and games servers and so on.
Background music will be present, private Speaker deprecated.
Check up your seats. Some will sit near speakers and will have a higher volume of a second.

-----------------------------------------------------------------------------

LAN and dormitory.
Location is 6-315 (mini auditorium, lecture hall) at Kristianstad University. Since we will be at the school, no alcohol is allowed in the area.

The dormitory will be in the some local, on "the loft".

-----------------------------------------------------------------------------

Internet.
Internet will be available! But will not be the best. Internet will be set up for everyone to be able to check facebook, email and such, not for all to play online on.

It is after all a LOCAL AREA NETWORK and not a "remote network".

-----------------------------------------------------------------------------

Equipment.
Examples of equipment to bring is as follows:
•Computer
•Screen
•Computer Mouse
•Mousepad
•Keyboard
•Headset
•Ethernet cable with enough length for the selected location
•Powercables
•If you have branching connector

Please mark out the name of all things, a risk that you get with the wrong things.

Check the length of Ethernet cable needed. Farthest sites are about 5 meters to the switch.

-----------------------------------------------------------------------------

Kiosk.
We will have a booth where we will be selling items such as coffee, energy drink and food.
More info about the kiosk and the food comes up later.

-----------------------------------------------------------------------------

I siffror

22 st

ska gå på detta evenemang (källa: Facebook)

1592 st

har besökt evenemanget på Kristianstad.com
Boenden närmast Kristianstad University College natten mellan 2 och 3 December.
I samarbete med Booking.com. Visa fler alternativ
KARTA
Visar platsen där evenemanget utspelar sig(Kristianstad University College). Positionen är angiven av den som lagt upp evenemanget. LAN, Kristianstad University College

POPULÄRT I Kristianstad JUST NU:

Hett evenemang
Hett evenemang
Hett evenemang
Hett evenemang
Hett evenemang

HITTA EVENEMANG & BILJETTER

På Kristianstad.com kan du söka evenemang, biljetter och tillställningar från stora och små arrangörer i Kristianstad. Skriv in ett namn, välj datum eller bara tryck på sök.

Namn (Valfritt)

Från

Till

Välj leverantör

Nöje.se   Tickster   Ticketmaster

Sortera efter

 

December